Korábban Nagykanizsa MJV Önkormányzatával kötött Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerződés alapján a Város közigazgatási területén közszolgáltatói feladatokat látott el. 2017. július 1-től feladatait a Viridis-Pannonia Nonprofit Kft. vette át. A cég jelenleg tevékenységet nem folytat.