2023. július 1. napjától a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 2.§ (1) bekezdés 27b. pontja szerinti állami hulladékgazdálkodási közfeladatot, amely magában foglalja a hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenységet és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenységet a következő szervezet látja el:

MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(székhelye: 1117 Budapest, Galvani utca 44.; cégjegyzékszáma: 01-10-142036;
adószáma: 32082230-2-43)

mint Koncessziós Társaság, a továbbiakban: MOHU vagy Koncessziós Társaság.

A Ht. 2.§ (1) bekezdés 26c. pontja szerint „a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység az a kötelező jelleggel igénybe veendő hulladékgazdálkodási résztevékenység, amely magában foglalja az ingatlanhasználó települési vegyes és elkülönítetten gyűjtött hulladékának – ide nem értve a gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó háztartási hulladékhoz hasonló hulladék részét képező elkülönítetten gyűjtött hulladékát –, valamint a természetes személy ingatlanhasználó lomtalanítás körébe tartozó lomhulladékának átvételét, gyűjtését, elszállítását, előkezelését, kereskedelmét és kezelésre történő átadását, ideértve a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenységgel érintett hulladékgazdálkodási létesítmény fenntartását és üzemeltetését.

A MOHU a koncessziós szerződés alapján gyakorolható hulladékgazdálkodási résztevékenységet a Ht. 53/A.§ (2) bekezdése alapján koncesszori alvállalkozók bevonásával látja el. Ennek megfelelően az Ügyfélnek a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenységbe tartozó szolgáltatást egy-egy Területi Szolgáltató, mint koncesszori alvállalkozó és régiókoordinátori közreműködő nyújtja.

Szolgáltatási területünkön a Területi Szolgáltató:

Viridis-Pannonia Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 8800 Nagykanizsa, Vár utca 5.; cégjegyzékszáma: 20-09-072990;
adószáma: 24104751-2-20; statisztikai számjele: 24104751-3811-572-20, képviseli:
Áfra Barnabás János ügyvezető)

A Ht. 92/B.§ (7) közti tartalommal – ide nem értve a szolgáltatás kezdő időpontját – a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység körébe tartozó szolgáltatás igénybevételére létrejött jogviszony tartalmát az irányadó jogszabályok és a MOHU által kiadott Általános Szerződési Feltételek adják.

MOHU ÁSZF
mohu_mol_hulladekgazdalkodasi_zrt_aszf_kozszolgaltatasi_resztevekenyseg.pdf

A szolgáltatásra területileg érvényes általános és különös feltételeket a fentebbi, MOHU által kiadott Általános Szerződési Feltételek dokumentum, valamint a Területi Szolgáltató üzletszabályzata és Általános Hulladékszállítási Feltételei tartalmazzák.

Viridis-Pannonia Nonprofit Kft. vonatkozó dokumentumai: