A hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályok elérhetőek a Magyar Állami Környezetvédelem Hivatalos Honlapján:

Hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályok

Tájékoztatjuk, hogy valamennyi jogszabály ingyenesen elérhető és megtekinthető a www.njt.hu oldalon. A jogszabályok folyamatos változása miatt javasolt az adott jogszabály aktuális hatályosságát az adott jogszabály esetében mindig ellenőrizni.

 

A Társaság főtevékenysége szerinti működését, annak szabályait, kereteit meghatározó egyéb hazai és uniós jogszabályok

 

Évszám, Sorszám, Típus Címe Megjegyzés
2009. évi CXXII. törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről
339/2019. (XII. 23.) Korm.rendelet a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről
2023. évi XXV. törvény a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról
1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
Az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46 EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR)
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről
1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól Hatályos: 2023.07.01. – 2023.08.01.
1996. évi LIII. törvény a természet védelméről Hatályos: 2023.07.01. – 2024.01.31