Akadálymentesítési nyilatkozat

Közösen a Netta-Pannonia Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, a Futurus-Pannonia Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság és a Viridis-Pannonia Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság elkötelezett amellett, hogy honlapját a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről szóló 2016/2102 európai parlamenti és tanácsi irányelvbe foglaltak, valamint az adott rendelkezések implementálására szolgáló, a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről szóló 2018. évi LXXV. törvény rendelkezéseinek megfelelően akadálymentessé tegye.

Ezen akadálymentesítési nyilatkozat a https://www.nfv-pannonia.hu-ra vonatkozik, mely egyben azonos a következő webcímeken elérhető honlapokkal: https://www.netta-pannonia.hu, https://www.futurus-pannonia.hu, https://www.viridis-pannonia.hu

Megfelelőségi státusz

Ez a honlap megfelel a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről szóló 2018. évi LXXV. törvény előírásainak.

Az akadálymentesítési nyilatkozat elkészítése

E nyilatkozat 2024. május 31-én készült, a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség által végzett ellenőrzés körében tett megállapításokat követő fejlesztés eredményeként.

Visszajelzés és elérhetőségek

Folyamatosan dolgozunk azon, hogy a Honlap a lehető legrövidebb időn belül, teljeskörűen akadálymentessé váljon. Az nfv-pannonia.hu honlappal kapcsolatban észlelt esetleges megfelelési hiányosságok jelezhetők, és azonos módon az (EU) 2016/2102 európai parlamenti és tanácsi irányelvben nem szabályozott tartalmakról és információkról tájékoztatás kérhető

  • elektronikus levélben (titkarsag@nfv-pannonia.hu), vagy
  • postai úton (8800 Nagykanizsa, Vár utca 5.).

Az nfv-pannonia.hu honlap akadálymentesítéséért és a fenti módon érkező jelzések, kérések feldolgozásáért felelős szervezeti egység a Netta-Pannonia Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Titkársága (8800 Nagykanizsa, Vár utca 5., titkarsag@nfv-pannonia.hu), amely szervezet 30 napon belül köteles választ adni a jelzésekre, kérésekre.

Végrehajtási eljárás

Az előző pontban foglalt hiányosság bejelentésre, tájékoztatás kérésre adott nem kielégítő válasz esetén sor kerül:

  • hiányosság esetén az nfv-pannonia.hu honlap,
  • tájékoztatás kérés esetén a kérelem

ismételt felülvizsgálatára.

A végrehajtó szerv egység a Netta-Pannonia Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Titkársága. A felülvizsgálatokba a Titkárság mellett bevonásra kerül a Netta-Pannonia Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság informatikusa is.

Az ismételt felülvizsgálat eredményéről készített jelentést az ügyvezető hagyja jóvá, amelyről tájékoztatni kell a bejelentőt.

 

Amennyiben Ön a Visszajelzések és elérhetőségek alcím alatti elérhetőségen keresztül a hozzáférhetőség hiányáról tájékoztatta a Titkárságot és 30 napon belül nem kapott kielégítő választ, úgy jogában áll jogorvoslattal élni a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségnél.

Az Ügynökség elérhetőségei:
Székhely, levelezési cím: 1134 Budapest, Váci út 35.
Ügyfélszolgálat: +36 1 450 3070
E-mail: ugyfelszolgalat@kifu.gov.hu

 

Jelen akadálymentesítési nyilatkozatot jóváhagyta:

Áfra Barnabás János ügyvezető