Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

Weboldal: www.mekh.hu
Fogyasztóvédelmi e-ügyfélszolgálat

Cím: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52.
Levelezési cím: 1388 Budapest, Pf. 89.
Központi telefon: 06 1 459 7777
Ügyfélszolgálat: 06 1 459 7740
Fax: 06 1 459 7766
Központi e-mail: mekh@mekh.hu
Ügyfélszolgálat: ugyfelszolgalat@mekh.hu

Zala megyei ügyfelek esetében

Tájékoztatjuk, hogy az elszámolással, számlázással, díjfizetéssel kapcsolatban, illetve a díjhátralék esedékességét követően megtett intézkedésekre, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást érintő értesítési, tájékoztatási, szolgáltatásnyújtási kötelezettséggel kapcsolatos panaszával a következőkhöz fordulhat:

Zala Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály
Weboldal: www.kormanyhivatal.hu/hu/zala/szervezeti-egysegek/kozlekedesi-muszaki-engedelyezesi-es-fogyasztovedelmi-foosztaly
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Göcseji út 24.
Telefon: 06 92 510 530
E-mail: fogyasztovedelem.zala@zala.gov.hu

Zala Megyei Békéltető Testület
Weboldal: www.bekelteteszala.hu
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi út 24.
Telefon: 06 92 550 513
Fax: 06 92 550 525
E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu
Tájékoztatjuk, hogy a Viridis-Pannonia Nonprofit Kft. a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi a békéltető testületi eljárást, a döntéseknek való alávetésről egyedileg döntünk.

Somogy megyei ügyfelek esetében

Tájékoztatjuk, hogy az elszámolással, számlázással, díjfizetéssel kapcsolatban, illetve a díjhátralék esedékességét követően megtett intézkedésekre, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást érintő értesítési, tájékoztatási, szolgáltatásnyújtási kötelezettséggel kapcsolatos esetleges panaszával a következőkhöz fordulhat:

Somogy Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály
Weboldal: www.kormanyhivatal.hu/hu/somogy/szervezeti-egysegek/kozlekedesi
Cím: 7400 Kaposvár, Vásártéri u. 2.
Telefon: 06 82 510 868
E-mail: fogyasztovedelem@somogy.gov.hu
Somogy Megyei Békéltető Testület
Weboldal: www.skik.hu
Cím: 7400 Kaposvár, Anna u. 6.
Telefon: 06 82 501 000 és 06 82 501 026
E-mail: skik@skik.hu
Tájékoztatjuk, hogy a Viridis-Pannonia Nonprofit Kft. a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi a békéltető testületi eljárást, a döntéseknek való alávetésről egyedileg döntünk.

Zala és Somogy megyén kívül

A fentieken túl, amennyiben lakóhelye/tartózkodási helye nem a fent említett két megye valamelyikében van, az 1. számú mellékletben szereplő listából kiválaszthatja a lakóhelye szerinti Békéltető Testület elérhetőségeit.

Ügyfélszolgálataink elérhetőségei weboldalunk láblécében, illetve a következő linken is megtalálhatóak: Hulladékgazdálkodási információk/Ügyfélszolgálat

1. számú melléklet (Békéltető Testületek, pdf, 22kB)

2. számú melléklet (Felügyeleti Szervek, pdf, 110kB)