2024. évi hulladékszállítási naptárak és információk matricákról

Felhívjuk figyelmét, hogy ügyek intézéséhez vagy a szerződött fél jelenléte vagy szabályos meghatalmazás, illetve elhunyt ügyfél esetében halotti anyakönyvi kivonat és hagyatéki jegyzőkönyv szükséges.

A meghatalmazás szabad formájú, 2 tanú által hitelesített dokumentum, amin szerepelnie kell legalább a következőknek:

  • meghatalmazó neve, anyja neve, születési helye, születési ideje
  • meghatalmazott neve, anyja neve, születési helye, születési ideje
  • melyik ingatlanról vagy szerződésről van szó
  • milyen ügyhöz állították ki a meghatalmazást (lehet általános jellegű, pl. Hulladékszállítással kapcsolatos mindennemű ügyintézéshez.)
  • tanúk adatai
  • keltezés és saját kezű aláírások

A 2012. évi CLXXXV. törvény ( Hulladéktörvény ) 38. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a következő adatokra lehet szükség:
Gazdálkodó szervezet esetén a közhiteles nyilvántartás szerinti neve, székhelyének, telephelyének címe, adószáma, elektronikus kézbesítési címe
Természetes személy esetén családi és utóneve, születési neve, születési helye és ideje, anyja születési családi és utóneve, lakóhelyének, tartózkodási és értesítési helyének címe

Szükséges dokumentumok:

Szerződéskötéshez: Adásvételi szerződés vagy tulajdoni lap
Felhívjuk figyelmét, hogy tulajdonosváltozás esetén először az előző tulajdonosnak le kell mondania a szerződést! Amennyiben a szolgáltatás folyamatos lesz, akkor természetesen a lemondás és új szerződéskötés történhet egy időben, ám ehhez szükség van mindkét fél jelenlétére (vagy meghatalmazásra).
Ezen kívül fontos tudni, hogy alapesetben szerződést kötni a települési rendeletnek megfelelő 120 (egyes településeken 110 vagy 140) literes edényre lehet. Amennyiben kisebb edényt szeretne (60 vagy 80 liter), akkor ehhez szükséges egy önkormányzati igazolás az ingatlanon bejelentett lakók számáról.

Ingatlan eladásához: Edényazonosító matrica visszahozatala és adásvételi szerződés

Tulajdonosváltozás bejelentése elhalálozás esetén: Halotti anyakönyvi kivonat és hagyatéki tárgyalási jegyzőkönyv vagy tulajdoni lap

Amennyiben kisebb edényt szeretne: Előző matrica és önkormányzati igazolás a bejelentett lakók számáról

Szüneteltetés igényléséhez: Edényazonosító matrica visszahozatala

Tudjuk, hogy az edényazonosító matrica rendkívül jól tapad az edényhez, levétele nehézkes, ezért nem szükséges egyben visszahozni azt, nem baj, ha levétel közben megrongálódik, illetve az sem, ha nem jön le az egész, csak az edény azonosításához elegendő rész.
Javasoljuk, hogy letépés után egy üres papírra ragassza rá a darabokat (vagy egészet), így szállítás közben nem fog ruhához, táskához, másik dokumentumhoz stb. hozzátapadni.

Szeretnénk hangsúlyozni, hogy az ingatlan tulajdonjogában (használatában) bekövetkezett változás esetén mindkét érintett fél (korábbi és az új kötelezett) köteles a Közszolgáltatónak az adás-vételi szerződés keltétől számított 8 napon belül bejelentetni, hogy mely időponttól ki válik a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté. A határidőn túli bejelentés esetén a korábbi kötelezett felel a szolgáltatással összefüggő díj megfizetéséért.

Ügyfélszolgálat: Írjon nekünk itt!

Hulladékudvaraink

Nagykanizsa Ügyfélszolgálat:

8800 Nagykanizsa, Vár u. 5.
Tel.: 06 (93) 537-384
Fax: 06 (93) 537-383
E-mail: ugyfelszolgalat@viridis-pannonia.hu

Nyitvatartási idő:

Hétfő: 08:00-14:00
Kedd: 08:00-14:00
Szerda: 07:00-19:00
Csütörtök: 08:00-14:00
Péntek: 08:00-14:00

Pénztári szolgáltatás szerdai napon csak 15:00 óráig vehető igénybe.

Közületi szerződéskötés minden hétköznap 08:00-14:00 óra között lehetséges.

Szállítás, konténerrendelés:

Tel.: 06 (93) 537-380
E-mail: szallitas@nfv-pannonia.hu

Megközelíthetőség:


Nagyobb térképre váltás

Nagyatád Ügyfélszolgálat:

7500 Nagyatád, Szabadság u. 17.
Tel.: 06 (82) 553-655
E-mail: ugyfelszolgalat@viridis-pannonia.hu

Nyitvatartási idő:

Hétfő: 10:00-18:00
Kedd: 07:30-15:30
Szerda: 07:30-15:30
Csütörtök: 07:30-15:30
Péntek: 07:30-11:00

Megközelíthetőség:


Nagyobb térképre váltás

Ügyfélpont Letenye:

8868 Letenye, Szabadság tér 7. szám alatt (Család és Gyermekjóléti Központ épületében)

Nyitvatartási idő:

Kedd: 9:00-11:00

 

Ügyfélpont Csurgó:

8840 Csurgó, 0400/1. hrsz. (Vízműtelep melletti hulladékudvarban)

Nyitvatartási idő:

Péntek: 12:30-14:30